விழாமல் எழு

பொறுமை இழந்தால்
பொசுங்கி விழ வேண்டாம்
பொங்கி எழு வேண்டும்

Advertisements
Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மரம்

மனிதருடன் உறவாடி
மரம்கண்டது மரவாடி

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

கூவம்

கூவி அழுதாலும்
கேட்க ஆளில்லை
கலப்பட ஆடைபூண்டு
கழிவுநீர் ஓடையான
கூவம் ஆறு!

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உலகையே காட்டும் உன்
விழித்திரையில் மூழ்கி
உறக்கமும் மறக்கும் என்
விழியிரண்டும் உறுதி!

#கைப்பேசித்திரை
#கணினித்திரை
#கணித்தமிழ்

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வசை வெல்லல்

வசைபாடிய வாய்களும் உன்
திசைபார்த்து வாழ்த்தும்
வாழ்வில் நல்வழிசென்று நீ
வெல்லும் நாளன்று!

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மரக்கால் மனிதர்

அரசியலில் உயர்ந்தவரை
அடிதொழுதலே சிறந்தது
மரக்கால் கட்டியிருந்தால்
மணித்துளியில் கண்டறியலாம்

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வெறுப்பு

வெறுப்பை உமிழும் மனங்களே வெறுக்கப் படுகின்றன
அன்பைப் பொழியும் மனங்கள் அரவணைக்கப் படுகின்றன

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

இகழ்ச்சி

இகழ்பவர்களுக்கு தெரிவதில்லை
இகழ்ச்சிகள் உன் இதயத்தை
உடைப்பதில்லை
உறுதியாக்குகின்றன என்று!
அவர்கள்
உணரும் வரை
உறுதியாகட்டும்
உன் இதயம்!

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

கலையட்டும் பனி

காலைப் பனிபோல
கலைந்து போகட்டும்! நீ
கண்ணீரில் நனைந்த
கணங்களின் நினைவுகள்!

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

புண்படுத்தும் புன்னகை

புள்ளுற்ற புண்ணுக்கும்
பதறியவர் பிறந்த நாட்டில்
புண்படும் மனம் கண்டு
புன்னகைக்கும் மனிதர்கள்!

Categories: Uncategorized | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: